СИНОЙН ПХЬОЬХА

PDFПечатьE-mail

АХМАТУКАЕВ Адам

СИНОЙН ПХЬОЬХА

***
Ваьлла, тов, дуьненна бале…
Да ву, тов, бекхазчу бехкан…
Со-м хӀара оьмар тӀеяле
Волийна кӀари чу лехка.

Дуьтур вай паччахьийн зама
Уьншаре лаллале лайнарг.
«Аврорас» ткъес тоьхчахьана
Дерг а дац дерриге тайна.

Цо дуьне Ӏадийна серло
Лаьмнашна тӀехьаьжча малхах,
Делира сан а самалха,
ГӀайгӀанех ойланаш херлуш.

Аьхнаерш – оцеран метта –
Йиссича кӀадъян сан гӀовла,
Малх а ма бацара летта,
Хьалха ша кхетачул совнах.

Цунах со кхетар ву тӀаьхьа...
Сискал сайн цахиларх чомахь
(Маца и ца хилла къаьхьа?),
Со маьрша вара сайн ломахь.

Цунах а кхетар ву тӀаьхьа,
ЦӀен чалба хьарчийна къонах
Веъча шен серлонна тӀаьхьа –
Сардамах вола сан къомах.

КӀайн эскар, ӀиндагӀах тебаш,
ЦӀийн лорах деъча и вохо,
Эпсаро, соьга дов хьедеш,
Хазор ду
               цунна ша бохург:

«Сих ма ло дакъаза вала,
Некъ бита тхуна тӀехдовла.
И муьжги толаме валахь,
Никар а хир дац хьан долахь.

Цундела – и вевза дела –
Оха и сецавинера,
Мукъ ца луш сахьт а – хаьнтӀера –
Хьалхарчу кисанахь лело».

КӀайчара бохуш: «ДӀадовла!»,
Некъ ца луш оха чекхдовла,
РегӀара йоккха топ йóлуш,
Долийра Ӏожаллин ловзар.

ЧӀирхо дӀакховдавеш цаьрга,
Хьешана ямартло яхь ас,
Сайх хила тарлучух кхаьрдаш,
Баттара яьккхира яхь ас.

Сан орца кхаьчначу цӀечо
Латтаеш кхайкхамийн кхачо,
Хьаьшна бен тхан декъий,
                                            гечо
Дацара цунна тӀекхача.

ТӀаьххьара цӀийн тӀадам Ӏанналц,
ХӀора юрт, гӀап хуьлий, гӀоттуш,
Мацах цкъа Валарг тӀехь санна,
Дехкира декъий а шортта.

Ярташ тхан ягаеш, йохуш,
Оха уьш юха схьайохуш,
ЦӀийн басахь байракхаш ловзош,
Дирзира Ӏожаллин ловзар.

Моьттира-те иштта, –
                                     «Вуьшта
 Хир иза», –
                                    баьххнашехь кӀайчо?
Цуьнгара ваьлла верг вуьйш а
Нислора –
                                    уггаре шайнчо.


***
Кхаж барий,
                    хаац,
                            я кхиэл ю:
Са чуьра далазчу сайна
Ца вала таронаш мел йо,
Дазлора
               атта ас лайнарш.

Гулдала ца дуьтуш даьхни,
Бохь баккха ца дуьтуш доьрчий,
Садаккха ца вуьтуш аьхна,
Сан керта хьийзара пхьаьрчий.

Кхийламаш бора ас цаьрга,
Кхайкхамаш Деле а бора,
Цара, сан кхайкхамех кхаьрдаш,
Ков-керт а сан чӀанадора.

Хамталла яхь, я инкарло,
Сох луьра мостагӀа тарлой,
ТӀехь дечиг доккхура,
                                   Дала
Тоьхна хан герга а ялош.

Со дагавуьйлура къанойх,
Собаран декъа вахарца,
Цаьргара бух-кӀорга Ӏамош
Харц дуьне тидаран дарсаш.

И Ӏилма девзина вала
Ца лоьхуш доза я чаккхе,
Масане дуьненан бала
Сайна ас тӀаьхьара баьккхи.

Масане бара
                     цу балин
Да болчу саьрмикан
                       корта,
Цхьаъ баккхахь, важа тӀебалош,
Сеттий, схьахӀуттуш
                        кхин ворта.

Ас а, цу саьрмиках Ӏемаш,
Яхчийна къармазе амал,
Тахана дойча сайн тӀемаш,
Са-тӀома гойтуш суо
                         кхана.

***
Хьýнах дӀацӀанлучу цӀийца
Осала гахь «со–ас» бохург,
Нохчийн цӀе ловчу кху дийцарх
Тухур вай жимма «тхо–оха».

ХӀан-хӀа, тхо девлла дац бале,
Дай а дац
                 бекхазчу бехкан…
Мелхо а юкъарчу балехь
Тхан цӀераш масална яьхна.

Диц ма де!
                  Хьаьшна Европа,
Гитлер чугӀоьртича вайна,
Тхо а ду дӀо Брестан гӀопехь
Дуьненан къемате лайна.

Пхенийн чоь гатъелла амал
Яьккхина дуьхьала оха,
Йохьана мостагӀ а Ӏаммал
Ларъеш и,
                   кӀадъелла, йохарх.

Уьйуш цо
                 са
                         когабуьхьар,
Къехкабеш Ӏожаллин кхерам,
ГӀевттина – Даймехкан дуьхьа,
Эгна тхо – Толамна тӀера.

Тхуна тӀехь Ӏиллина харцо,
Замано хаьрцина, тийча,
Узуев Мохьмадан цӀарца
Йолор ю тхан цӀераш йийца.

Хир иза кханó цкъа,
                                  тӀаьхьа –
Ошаев Халидан тептар
Ченалахь Ӏиллийна тӀаьхье
Хийцалун хан гергакхаьчча.

ЦӀинъяла бӀаьстенаш лоьхуш,
Яьлча и оьмаран Ӏаьнах,
Гуллур ю тхан синойн пхьоьха
Даймехкан майданахь –
                                         цхьаьна.

Цу цхьаьнакхетаран марахь
Денделларг
                                         дийцаре далахь,
Юьхь йитна оха –
                                         тхайн цӀарах
Лендоцу тоьшаллаш дало.

Тхо-м кхин а девзар ду хийла
(Лара и парз тхан, я суннат):
Даймехкан декхарна сийлахь
Жоп делла Турпалхойн уммат.

ЦӀераш тхан денлучу Ӏийдехь
Дахделча тийналлин кхаьжнаш,
Хезийла шуна цу дийнахь
ЮьхькӀомах
                    тӀома
                              тхан аьзнаш:

Со ву –
              тӀе герзан
                              тӀо тесна,
Гитлеран тоьллачех хилла
Паулюс Фридрихан эскар
Цистина кӀант,
                        Нурадилов –

Цу Мамайн лекхачу борзехь,
«Маьлхан кӀант,
                            аьрзалойх аьрзу»
Боху цӀе
                 дӀаяхна ваьлла
Ханпаша,
                 иллешка ваьлларг.

Сол тӀаьхьа кхин а –
                                    я хьалха –
Масане гӀевттира турпалш,
Яхь ца луш,
                    эскарш тӀехьалхарх,
ТӀеӀенарх цӀе етта курпалш.

Со –
Бейбулатов Ирбайхан.
Волгиний, Дон-хиний юккъехь
Ӏожалло каетташ юххе,
Лензалле яьхьна ас
                                 сайн хан.

Ткъа дахарх
                     хаьддачу гӀалахь
ЦӀе йитна декъала йийца,
И,
     Мелитополе вагӀахь,
Хаалур тӀаьхьенийн цӀийца.

Со –
             дӀо Калинина кӀотар
МостагӀчо елхочу кӀоштахь,
Нийсса чу йоккха топ Ӏанош
(Тхов цуьнан
                      туьтанах
                                     хьош дӀа),
Чим бина мостагӀчун дзотах
Канта ву Абдурахманов.
Двина-хих довлучохь кхин а
Бира ас тхайна и кхиам.

Со –
Абухьаьжа Идрисов.
Иччархо. ТӀом тӀаьхьакхаьчча,
Кхузза бӀей,
                      шозза ткъай,
                                            иссий
 Йовсар
                  сан даьндарго лаьцна.

Со ву –
              цу Днепр-хин чӀагӀо
Эшийна,
               дехьарчу агӀор
МостагӀех пулемет яьжжа
Мохьмад-Мирзоев Хаважи.

Дачиев Хансолта ву со.
Хих ваьлла
                    къу-берзан буса,
МостагӀчун гӀевлангахь яьхна
Мехала къайле ас яьхьна.

Тхан оцу къайлено
                                 аьтто
Баьккхира
                   хилдехье къовса,
МостагӀийн догӀмашна етташ
Герзаш чу
                   гулъелла йовхарш.

Хилдехье йоккхучу даьлча,
Къовсура оха,
                        яхь ношлой.
Дуьххьара Эльби тӀе яьлла
Полк а ма яра
                        сан дошлойх.

Со – и,
            Мовлид Висаитов.
Даймахкахь
                    сайх эладита
Доьзнехь а,
                     Ӏаьмарко пусар
Дина,
             сий айдинарг
                                       ву со.

«Сийлаллин Легион»
                                     олу
Церан и уггаре сийлахь
Орден
              сайн некха тӀе
                                         йόлуш,
Даг чу сан
                   гӀайгӀа а тилла.

Къорра – цу чохь – и къаръелча,
Кхелхинчул тӀаьхьа схьаелла
(Эхь-бехкан декхарца юсттал!)
«Турпалхо» цӀе а хир ю сан.

Теша со, буьйцур бу кхин а –
Бохамна юьстах ца Ӏийна
Даймехкан декхарна бина
ВоӀарий, ва йижарий а.

Оха
           вайн доьналлин доза
Дацарна тоьшаллаш гойтуш,
Царах
            тхан баьччанийн йоза
Хьаглора
                дозаллаш дайта.

Дашочу варкъаца чӀагӀдан
РагӀ оцу йозанийн кхаьчча,
Нохчашца лелаен хьагӀ ган
ДоьгӀна ду
                   уьш
                           Мехкан Баьрччехь.

Цу хьогӀан букъ бойна
                                    хан ю
ТӀаьхьенийн тӀаьхьешна гунъерг –
Умаров Мовлдина санна,
Хьеделла декхарш схьалунъерг.

Тхо-м кхин а девзар ду хийла,
Кхаъ хӀуьттуш урамей, кетӀий, –
Даймехкан декхаро зийна
Даймехкан йоӀарий, кӀентий.

Кхин хиларх дуьненна оьхьнарг
(Шаверг а вара тхох майра-м),
Со а ву –
                Толаман байракх
Рейхстаган бохь-баьрчче йоьгӀнарг.

ЧӀагӀо ян тоьшалла доцчух
                 Ӏехийна,
                             хир ду шу,
                                                Ӏийна.
Женя Халдейс
                       тхан сурт доккхуш-м,
Ши Леша ву соьца хилларг.

Цхьаъ белорус ву – Горячев,
Ткъа Ковалев – украинец.
Дуьненна ухьучу даьлча-м,
Кхин бара бийца магийнарш.

Хиллехь а тхайн дагахьбаллам,
Лайнера оха и къола,
Коьртаниг – гора и Далла! –
Хеташ вайн юкъара Толам.

Цундела, вуьш санна, со а –
Ӏабдулхьаким Исмаилов –
Къам бехдан баржийнчу кхоах
Ваьллера,
                  хьовзийна хӀилла.

Цхьаболчу вежарех терра –
ТӀам тӀера ара ца воккхург –
Къоман цӀе,
иза харц йоккхуш,
Ас а кхин язъяйтинера.

Малхбузехь
                    дӀабузо
                                  оха
ТӀом юха
               шен туьша
                                 тоьттуш,
Тхо оцу хӀилланах дохо
Барташ а бацара
                            хоьттуш.

Бехкаш а –
                   тхан цӀарах даха, –
ТӀам тӀера шаьш арадахар
Тайна
            я бӀозза цатайна,
ХӀетте а,
                къоман цӀе лайна, –
Малхбале боьлхучу нахах.

***
Тхан дегайовхонаш яра
Уггаре коьртачу
                         цхьаннах,
Цунна ва хиинехь,
                                хӀара
Хир доцуш хетара.
Амма…

Хеттарг ца хиллера Сталин, –
И дажал, адамийн хьиспехь! –
Кхиэл хирий,
                цо беъна бала
Оьмаран терзане нисбан?..

Бахьанаш хӀиттадеш,
                                      сийдерг
Боьхачу маттала карчо,
Сталинан шахьаран Ӏийдехь
Дорура къаьмнашна марчо.

ТӀом
           цу шен
                       тӀамарна
                                        тӀера
Шен хӀокху эхаре гӀортталц,
Лелхийна
                 леллачу церан
Тоьшаллаш –
                       таьптаршка доттал.

Корейцаш «чоьхьа» а баьхна,
«ЧӀагӀдира» Малхбалехь доза,
Кхалхийра
Кавказехь баьхна
Курдаш а,
                 уьш санна, шозза.

Дохийна,
              кхарачойн, немцойн
Къаьмнаш а лецира бале.
Даьрзалчу мехашна леца
Яссийра ГӀалмакхойн аре.

Сан нохчий –
                 гӀалгӀашца –
                                         лаьмнех
Бехира.
Балкхарой –
                    тӀаккха.
ГӀирмера гӀезалойн къам а
Лайна ду
                 орамах даккхар.

Цигахь цкъай,
                        кхин а цкъай
                                             грекаш –
Гуьржехахь –
                       бохийна цӀийнах…
Масане дара тхо,
                             бекха
Ӏедалах пхьа боллуш,
                                      кхин а…

Бала
             тӀебалош,
                              февралехь
Йоьхна тӀейоьссинчу буса
Со а ву
               тхайн бежан-арахь
Ӏевина,
                яссийна хӀусам…

Цу буса,
                Ӏехаеш харцо,
Хьаьвзича шайтӀанийн бӀагор,
КӀурбайа хьаькхначу дарцо
Харцор ду
                 сох дисна
                                  ага.

Тхо оцу буьйсанах девлла,
Ӏуьйре схьахӀоьттича
                                   эххар,
Тхан эрна-арарчу «эвлах»
Хеталур
               денделла эхарт:

Буса тӀедиллинчу лайлахь
Меттахъхьен адамийн баьрзнаш
Луларчу дӀо кешнийн баьрзнех
Дустур ду къаноша (шайлахь).

ГӀаргӀулийн низаман меха –
ТӀаьххьара
                   бӀаьргтоха
                                      юьртах –
Эпсарша жопделла дехар,
Декъийн чот йолаеш,
                                  хир тхан.

Лазарна
                  гӀатта ца елла,
Пурба ца делла
                          схьаэца,
Къорачу
                   юьрта чохь
                                           елла
Карор ю –
                сахилча –
                                   деца.

Ненах а кхетаза
                           вуззалц,
Тийсалуш хьалхара гӀулчаш,
Соз баккха йолалур
                                кхуззахь
Сан шерийн,
                       сан некъийн урчакх.


***
Со когавоьдучу хенан
ХӀоттам а шиъ бен ца хилла:
«Варийлахь!» –
                        тӀаьхьа мохь
                                              ненан,
«Ватталхьан!» –
                              чалтачийн зил а.

Цул тӀех –
                  я дуьхьала –
                                           валахь,
«Байттамал» кхеташ синметта,
ГӀорийна
             казахийн арахь,
ГӀиргӀазойн малхехь а
                                      ветта.

ХӀетте а
                 ниййатца Ӏийна,
ГӀенах гуш Даймехкан латта –
Синош цӀагуллучу дийнахь
Дийначийн могӀарехь гӀатта!

***
Тхо юхаденлучу дийнахь
Сан лерехь
                     толаман цӀарах
Само еш
              собарца зийна –
Весетах –
                нохчалла яра.

Ваханчохь
                 вара со
                                 нохчи,
Хьешаца
                вара со
                                 нохчи,
Йишица,
               вешица –
                                нохчи,
Суо-сайца висча а –
                                  нохчи.

Берина, оьзна и толам
ХӀиллано хьийзабеш
                                   Ӏехо,
Сан ларийн тачано
                                гола
Йиттира –
                  кхолламан мехха.

Нохчалла яхчийна
                               вад сан
Ийзийра –
                бухдаккха
                                 синтарх.
Ӏийча а,
            ца вуьтуш Ӏад со,
Йистера кхийдийра
                              Ӏиттарш.

БӀаьрг самаболучохь
                                 нохчийн,
Яхь уьйу бӀагор дӀаболош,
Комаьршша
                        сом, кисий, бохчий
Туьйхира йилбазийн болах

(Шаьш юкъа ва даьхчахьана,
Ваша а вешица эгӀош,
Уьш маца хиллера хьанал –
Доькъучохь Ӏесачу дегӀо?).

Тайпанаш къесторан
                                    вон хӀо,
Ӏаьржа ун санна, чударжош,
ЧӀагӀо сан йолийра йохо,
ЧӀана а йоккхуш и, маржа.

КӀамдина,
                уьншарахьлера
Дов юхадолийча къесто,
Кхайкхиний,
                   кхайкхазий, –
                                          эра
Доккхуш, –
                    чуӀанийра эскар.

Бехкаш а-м
                      ас
                            дехарийца
Дов тӀаме дерзийначарах,
Къорволахь,
                       кхарда сайх кийча, –
Сакх-сема ладоьгӀуш ара.

ТӀом – тӀом бу:
                    цайогӀу хичаш
Санна,
            цхьа бахьана дича,
Доцург а,
                 лохий,
                            тӀекхуллуш,
Алах цӀе санна,
                             дӀабулуш.

***
ТӀом – иза забар яц,
                                      хӀетте,
Валаран-висаран зилехь
ГӀаддайча, цунна а меттиг
Лехаза
                карийна хийла.

Цу тӀеман кӀуьралахь,
                                   дехарх,
ГӀо доцуш
                    нанас я дас дан,
Тоьшаллах дуьззина кехат
Дара сан –
                   советски паспорт.

Узура цуьнца сан мах а:
Дуй иза –
                  сайн цӀеран да со,
Леткъамийн бух къагабахь а,
Бехке а хуьлуш,
                              и дацахь.

Куьйга кӀел иза –
                                я некхехь –
Ца хилча,
                     са а ца тоьра,
Ларамза и дайна бекхам
Дуьхьала баларна кхоьруш.

Маржа,
               и гойтучу даьлча,
Ас иза –
               ваханчохь нишка –
Дожийна, дайъина аьлча,
Тешар вуй гӀопера Мишка?

ХӀан-хӀа,
                  и кханенга даьлча-м,
Хир бара Мишкина «аьлча».
ХӀан-хӀа,
                и хилийта амал
Долуш ма яцарий зама-м.

Цу тӀамо Ӏовжийначу кертахь
Нур хьаза дисна
                             цхьа «коьрта»
ЦӀа дӀасадаьккхича бертахь,
Дер ду сан паспорт а коьртах.

Ехачу гӀожа тӀехь
                            чами
Ор чуьрчу цӀунала Ӏуьттуш,
Лехна,
             и цӀандийр ду,
                                     банихь
Санна,
              тӀе шортта хи дуьттуш.

Ткъа хьожа –
                      кехатах йогӀу –
ӀатӀаршка яйа ца елла,
Телат тӀехьарчор ду чӀоггӀа,
Къайлахьош паспортан цӀелла.

Кхана тхо гӀали чу довлуш,
Кехаташ толлур ду гӀопехь.
Салтичо, мерӀуьргаш къовлуш,
Цхьа со
                  схьакъастор ву гӀопал.

СадеӀар къийлина кийрахь
(Вийлина сан бехказвийларх),
Эххар а васталур Мишка –
Гойтуш ас ахлитар (шийла)
МаьӀница: «Хьуна, Братишка».

Дена – я нанас – ца барх а,
Хьарам дац синна яр сакхо.
Ас дагахь-м тамбовски барзах
Вер цунна ваша я накъост.

Цул тӀаьхьа,
                    и «некъан кехат»
Телатан марчонах дала
Кхиале,
               забарца дехьа–
Вуьйлуьйтур ву со
                               сан гӀала
Сох ларъян
                    гӀап йоьгӀначара.


***
ТӀом – иза забар ца хилла,
Забаре вийлахь а мостагӀ.
Хьан мара хьерчахь а мостагӀ,
Четахь цо леладо хӀилла.

Мекара ду тӀеман гӀиллакх:
Къарлуш хьо
                         я хьуна – мостагӀ,
Машарна герз охьадилларх –
Букъ тӀехьа лелаеш
                                 бӀоста.

ТӀом – тӀом бу,
                         суй ца ларбича,
ГӀийланиг бехкала вуллуш,
Амма ва, бича хьан сица,
Зуьретах
                 сардамах булуш.

Декъешна тӀехьийза къийгаш
ТӀегулъеш
                   хӀаваэхь кхаза,
Таьптарийн ченала кхийдаш,
Юха а дендира гӀазот.

ЭгӀийна,
              Ӏехийна,
                            дуьрста
Йоьллина,
                   дӀаоьцуш корта,
Чопанах кхиссира юьстах
Хье тӀера
                ойлаен ортхалш.

ТӀаккха цхьа хӀун ду цахуург
Дуьйлира дахаран кхоьлах:
Ӏедалан васхала хуург
Эцалуш,
               вохкалуш
                                соьмах.

Соьца а лелийра «забарш»,
Когаш кӀел питанаш кхоьхьуш:
Кхийлира бахаман кхаба,
Пхьуьйшара лаьхьа а оьхьуш.

Сан бӀаьргийн бодашкахь
                                             кхоларш
Гулъеш,
             цу бӀарлагӀийн вай ду –
Кхоъмаза
                 кхин а сох дуола
Хьаьхна дерг,
                         чан санна, айдеш.

Хье бууш, и тӀаьхьалеларг
Сан гӀенийн кхоьлах а лела.
Тховса а: «ЦӀахь дуй шу?» – аьлла,
Моллина хьалха а ваьлла,

Чоьхьаваьр,
                    хьалаваьр баьрчче
«ХӀара, вайн дин доккхуш,
                                             баьчча
Хилла ву, –
                     цу моллас аьлла,
ЧӀаьнги кӀел ши-кхо чо баьлларг. –

Кхунна вайн йоӀ-йиша
                                        дола-
Яккха
          хьан пурба ду оьшург»…
Нуц хила гӀоьртинчун –
                                        жолам! –
ЦӀий кхетта хир тховса доьша.

Къоман вад хьаьшна и молла
Кхосса-м со хӀуттур вац
                                         ара.
Ша гӀор и,
                 сардам ас боллар
Лаьрра сан гӀиллакхна хьарам.

ГӀан лелла далале,
«Делан
МостагӀа»
                 цӀе а тӀетуьллуш,
Вуьллур ву со шарӀа-кхиэле,
ГӀожмийн цӀов букъах чу буьллуш.

Байттамал,
                    йилбазийн кхиэлах
Самах а лелаш,
                             де эшна,
Са эшна, висарна кхоьруш,
Со Делан диканах тешна.

***
Вежарий санна, сайн лулахь
Баьхначех-м къийлало
                                        эхь сан:
Сан ма вуй
                  лерг-бӀаьрг а дула
Царна
           сох
                 бахьанаш даьхнарг.

ХӀетте а
                  амал сан
                                     эшо
Воьттича герзах
                            и сайниг,
Сан оцу
              лулахойн пешо
Кхехкийна
                   тхан чорпин яй а.

Са кхиъна
                 къа мара хьарччол,
Тхох а ма вацарий
                                хӀора:
Халла гуш –
                        дерг меран баьрччехь,
Генахь дерг –
                      ганне ца гора.

Тхо нана яларш а дара,
Дара тхо
                ненан даларш а.
Тхох цхьадерш
                          къуьйлура мара,
Вукхеран
                  отура марш а.

Бара
           шайн кисанийн ойла
ГӀайгӀано лоьцучех
                               йийсар.
Вай дезачунна ма гойла
ХьаргӀанех уьш юкъахьийзар.

Мохк оцу цӀергара баккха
Ниййат деш
                  гӀазотан мехха,
ГӀевттина,
                    эгначех баккха
Гулбелла бехк тотту
                                 кех ас.

Амма и вуьш буй:
                               цу цӀерга
Некъ хьехна,
                       марзбина вайна,
Хьалха а бевлла,
                               ткъа герга
Кхочучохь…
                      тӀап-аьлла байнарш;

Герзаца шайна тӀекхевдаш,
Йоьллича муьшка а маршах,
Байракхаш эгийна, бевддарш,
Ӏасанийн сий дайинарш а –

Царах ца кхета, ца хьоьгу,
Кхера а ца дисна хӀумма.
Кхин,
         царна суждане оьгуш,
Тилалур дац-кха тхан уммат.

Церан лар ца оьцу гамо
Сан лорах
                 ахь а ма лехка,
Дуьненна базбелла бала
Хьехош,
            и туьдург
                           сан бехках.

ХӀун бара техьа сан бехк а?
Нохчалла тӀех дукха хьехор?
БӀешерийн цӀерга и лехкарх,
Цунах бен,
                     хиндерг ца Ӏехор?

Хьаша тӀевоьссинчохь –
                                           нохчи,
ХьошалгӀа воьссинчохь –
                                           нохчи
Хилар со?
Хирг хилар
                  нохчи?
Суо-сайца висча а –
                                   нохчи?

ХӀетте а,
                шайтӀа а тоьлла,
Бехказа суо ца висахь а,
Дерзадеш
                  юкъа мотт боьлларг,
Харц-дуьне
                   тӀаьхьадисахь а,

Сайна тӀекхача некъ буьллуш,
ТӀаьхьенна васхала дуьллу:
Нохчийн цӀе ларйина гӀиллакх,
Дош а сайн –
                         ден весет хилларг.

Цу новкъа
                    лар хьалаягӀахь,
Сица со,
                 гӀаьттина тӀома,
Нохчийн цӀе йисийта яха,
Лаьттар ву,
                    бӀов санна ломахь!
2015-2016

Орга №2. 2019

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Яндекс.Метрика